Komplett för- och grundskola 1-16 år

Montessori Bjerred

Förskola 1-5 år

Förebild för omtanke

Grundskola 6-16 år

engagemang och lärande

Fritids 6-12 år

för livet

iconsForskola

VARFÖR MONTESSORI BJERRED?

Montessori Bjerred är en komplett för- och grundskola som ligger i en naturskön miljö i utkanten av Borgeby i Lomma kommun. Vår verksamhet drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse med en styrelse av föräldrar med barn i skolan. Genom montessoripedagogik, flexibla arbetssätt och åldersblandade grupper kan barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar. Våra engagerade lärare ger dem det stöd de behöver i sin utveckling och låter dem göra upptäckter som de har nytta av hela livet.


UNIK PEDAGOGIK

Våra skickliga pedagoger följer barnens utveckling och utformar arbetsmiljön efter deras individuella behov. Vårt montessorimaterial är självrättande så att barnen lär sig att arbeta så självständigt som möjligt. På högstadiet gör eleverna sin egen veckoplanering och förbereds väl för gymnasiet, där det ofta krävs en hög grad av självständigt arbete. Betyg ges från och med sjätte klass och vi följer samma läroplaner som andra förskolor och skolor. Läs gärna mer om vår unika pedagogik.

  • Pedagogiskt arbetsmaterial
  • Individuell anpassning
  • Lugn arbetsmiljö
  • Moderna lokaler
  • Fritidsavdelning på skolan
  • Engagerade lärare

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016