GRUNDSKOLA

Söker du en trygg, pedagogisk och kunskapsorienterad skola för ditt barn är du välkommen att ta en närmare titt på Montessori Bjerreds skola. Vi är en komplett grundskola med tre enheter, F-2 (6-8 år), 3-5 (9-11 år) och 6-9 (12-15 år), och en egen fritidsavdelning för elever upp till tolv år. Här får alla möjlighet att lära känna varandra över åldersgränserna, vilket ökar tryggheten på skolan. Barn och ungdomar från alla klasser spelar fotboll tillsammans på rasterna och det är helt naturligt för både yngre och äldre elever att hjälpa varandra i skolarbetet.

Hos oss har ditt barn goda möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Lärarna stödjer och motiverar varje elev att inhämta ny kunskap och tillhandahåller arbetsmaterial som är självrättande så att de lär sig att arbeta självständigt. Genom våra åldersblandade klasser och flexibla arbetspass får eleverna möjlighet att ta till sig de kunskaper som för tillfället intresserar dem, samtidigt som de får den tid de behöver för att kunna avsluta sina arbetsuppgifter. Detta ökar deras förmåga att själva styra över sin kunskapsinhämtning, vilket är en viktig del av montessoripedagogiken.

På högstadiet har varje elev en bärbar dator och arbetar med egen veckoplanering. På så sätt förbereds eleverna väl för gymnasiet där det oftast krävs en hög grad av självständigt arbete. Betyg ges från och med sjätte klass och vi följer samma läroplaner som andra skolor (Lgr 11). Vi genomför också nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Det som skiljer oss från traditionella skolor är att vi använder oss av individanpassad montessoripedagogik som ger eleverna ett värdefullt stöd i deras inlärning och inspirerar dem att utvecklas till självständiga individer.

Även vår fritidsavdelning bedriver pedagogisk verksamhet som är anpassad efter barngruppens behov. Vi är måna om att varje barn får en meningsfull fritid med stort utrymme att leka, skapa, undersöka och utveckla egna intressen.

Vill du ansöka om en plats för ditt barn?
Klicka här för att komma vidare till vårt kontaktformulär. 

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016