MARIA MONTESSORI

”Världen börjar med barnen”

 Maria Montessori (1870-1952)

Maria Montessori skapade montessoripedagogiken som idag används både inom offentliga och privata skolor över hela världen. Hon föddes den 31 augusti 1870 i Chiaravalle i Italien och var den första kvinna som tog examen från Roms universitets medicinska skola. Det gjorde henne till en av Italiens första kvinnliga läkare.

Under sin tid vid universitets läkarmottagning blev Maria fascinerad av att försöka utbilda barn med särskilda behov. Hon ombads bland annat att starta en skola inom ett bostadsprojekt i slummen i Rom. Där försökte hon lära eleverna att utveckla sina färdigheter i en takt som de själva bestämde – en princip hon kallade för ”spontan egenutveckling”.

Maria använde ett brett utbud av särskilda material för att väcka barnens intresse och påskynda utvecklingen. När ett barn var redo att lära sig nya och svårare uppgifter, guidade hon inledningsvis barnet för att underlätta inlärningen. Därefter fick barnet klara sig på egen hand.

Det sägs att Maria ursprungligen låste in allt utbildningsmaterial i ett skåp vid dagens slut, men en morgon hade hon glömt att låsa skåpet och kom dessutom för sent till skolan. Då hade barnen själva plockat ut materialet och börjat att arbeta. Av detta drog hon slutsatsen att barnen kunde ges ganska stor frihet att arbeta självständigt. Därför gjorde hon sig av med skåpet och ersatte det med öppna och låga hyllor från vilka barnen själva kunde välja vad de ville arbeta med.

Maria engagerade även barnen i vardagliga aktiviteter som att tvätta händer, göra rent bord och putsa skor. Genom att fokusera på hela individen lyckades hon stimulera barnen att utveckla självständighet, självdisciplin och självförtroende. 

År 1911 slutade Maria att arbeta som läkare och föreläsare vid Roms universitet, eftersom arbetet med den nya pedagogiken tog allt mer av hennes tid. Hon ägnade sedan resten av sitt liv åt att utveckla montessoripedagogiken. Hennes första bok översattes till engelska och gavs ut i USA år 1912. Den sålde slut på bara några dagar och placerade sig som nummer två på det årets topplista över sålda icke-skönlitterära böcker.

I dag används montessoripedagogiken i ungefär 20.000 skolor runt om i världen.

Vill du veta mer om Montessori Bjerred?
Hör gärna av dig till vår biträdande rektor, Carina Emmertz, för mer information.

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016