STYRELSE

MARTIN MORÉN-JÖNSSON

“Jag heter Martin Morén Jönsson och är styrelseordförande för Montessori Bjerred. Jag har en dotter i förskolan och en dotter i grundskolan. Till vardags är jag advokat och delägare i en affärsjuridisk advokatbyrå. Jag är mycket intresserad av styrelsearbete är glad över möjligheten att få samarbeta med ledningen och styrelsen i arbetet med att utveckla föreningens verksamhet. Du är som medlem alltid mycket välkommen att kontakta mig om du har frågor eller synpunkter angående styrelsens arbete eller verksamheten i övrigt.”

Kontakta Martin Morén Jönsson

MARIE GRALÉN

”Jag är civilekonom och har arbetat många år som Human Resource Manager och personalchef på bland annat Awapatent och Veolia Water Solutions & Technologies. Jag driver idag HR-konsultföretaget Inshure (Insourced Human Resources). Jag har en son på högstadiet och engagerar mig i styrelsen då jag är stolt över vår skola och vill bidra till att den fortsätter att vara så bra.”

ADAM HIDESTÅL

”Vi är en komplett för- och grundskola som ligger i en naturskön miljö nära Borgeby gamla skola. Verksamheten drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse och med en styrelse av föräldrar med barn i skolan. Genom montessoripedagogik, flexibla arbetssätt och åldersblandade grupper ges barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Våra engagerade lärare ger dem det stöd de behöver i sin individuella utveckling och låter dem göra upptäckter som de har nytta av hela livet.”

NICLAS NILSSON

”Jag är en ’hemvändande’ Bjärredsbo som tycker att Lomma kommun och Bjärred är en stabil miljö att växa upp i. Trygghet i vardagen är av yttersta vikt för att barnen ska kunna utforska världen på eget initiativ och intresse. Med nyfikenhet kommer kunskapen nästan av sig själv. Jag är utbildad vid Lunds Universitet, har disputerat i medicinsk vetenskap och arbetar med forskning och innovation på ett läkemedelsföretag i Köpenhamn. Jag brinner för tvärvetenskap och vill medverka i att skapa en internationellt gångbar skola i samspel med näringslivet.”

NICOLA DOLOVSKI

”Jag arbetar som försäljningschef på Parkster och är en relationsbyggare som kan tillföra den där extra gnistan som får saker att hända. Mina viktigaste tankar kring Montessori Bjerred är vikten av att varje barn bemöts individuellt och får utveckla självständighet, självsäkerhet och social kompetens i en kärleksfull och varm miljö via hjälp till självhjälp. Det är viktigt att våra barn känner sig trygga och vågar utvecklas så att de lär sig att skapa gemenskap och sprida glädje.”

HELENE BIRVE OLESEN

”Jag var med och startade Montessori Bjerreds grundskola 1993 och har tidigare arbetat som lärare och rektor på skolan. Jag arbetar numera som konsult med coaching och ledarskap och har stort intresse för utbildningsfrågor och Montessoripedagogik. För närvarande har jag två av mina barn här i grundskolan. Även mitt äldsta barn, som numera går på gymnasiet, har gått på Montessori Bjerred.”

EMMA SALDE REUTER

”Jag jobbar som controller på Sociala resursförvaltningens ekonomiavdelning i Malmö stad och har en filosofie magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne. Jag har en dotter som började på Montessori Bjerred för tre år sedan samt två bonusbarn som är 13 och 17 år gamla. Första gången vi gjorde ett studiebesök på Montessori Bjerred kände jag att detta var en skola jag hade velat gå i om jag vore barn. Montessoripedagogik var ganska nytt för mig då, men i dag skulle jag inte välja något annat. Jag vill gärna engagera mig och bidra i en verksamhet som är så viktig för våra barn och som förbereder dem för livet.”

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016