SKOLLEDNING

”Montessori Bjerred är en skola som jag och all personal är mycket stolta över. Vi arbetar för att varje barn ska kunna utnyttja sin fulla potential och utvecklas i lärandet och som människa. Vi har en tydlig värdegrund som vi lever efter varje dag – det är viktigt att alla mår bra. Vi ser till att eleverna får utmanande uppgifter som väcker deras nyfikenhet och intresse. Det ger dem arbetslust och en vilja att lära sig mer om allt möjligt. Vi håller oss i framkanten av den tekniska utvecklingen och kombinerar det nya med vår kärna som är montessoripedagogiken. Denna speciella inriktning ger oss en naturlig anknytning till många andra montessoriskolor, både i vår närhet och internationellt, som vi har ett värdefullt utbyte med. För mig är det en glädje att leda och utveckla vår fina skola – en skola där varje elev ska bli behörig till det program de vill gå vidare till.”

Lisbeth Andersson
Rektor
Montessori Bjerred

Kontakta Lisbeth Andersson

 Logo liggande vit

Förebild för omtanke, engagemang och lärande för livet


Montessori Bjerred
Norra Västkustvägen 80
237 41 Bjärred
046-29 71 80
InfoMentorFölj oss på Facebook
Ställ dig i köKontakta oss

                                                                   

Text: Jessika Nord • Grafisk form: Carol Sjögren
 Foto: Malin Kihlström • Teknik: Joachim Karlsson
Webmaster: Mikael Matteoni
© Montessori Bjerred 2015-2016